tisdag 15 november 2011

Så många samfund


De europeiska missionärerna har verkligen gjort ett avtryck i Pacificområdet. Här finns en massa olika religiösa samfund. Det är bra och obra.
Bra därför att de fungerar som en stor hjälp för de studerande när de flyttat hemifrån och bor i Fiji och känner sig vilsna och kommer i olika krissituationer. USP’s counselors ser samfunden som viktiga samarbetspartners.
Obra därför att de gett de studerande en uppfattning att det finns en rätt väg i livet och att det är skriften som ger rättelse vid trångmål. Med den inställningen kan man, enligt min bestämda uppfattning, inte fungera som varken socialarbetare (counselor) eller vägledare. Man sätter en sordin på människors utvecklingsmöjligheter och blir BIK (ett uttryck som jag brukar använda när en vägledare inte kan hålla inne med sin uppfattning om en hjälpsökandes situation och en tänkbar väg ut ur den). Jag märker hur starkt jag blivit påverkad av akronymitet… Det är kul!
Jag tycker det är allvarligt att studerande här i och med att de har en så stark religiositet så starkt påverkar de hjälpsökande de har att hjälpa att hjälpa sig själva. By the book- praktik är verkligen ett utvecklingslandshandikapp som jag inte varit medveten om tidigare. Det är bra att jag blivit det nu. Tendenser till detta kan jag ibland se hos mina egna studerande om än inte i religiösa termer.
Värdsfisk har jag ätit ikväll (uttrycket har jag lånat av en viss polis i kungliga huvudstaden). Uppmarschen bestod av Beef with cashew in dalo nest plus en iskall Fiji Bitter. Till fisken avnjöts en Chardonnay.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar