torsdag 10 november 2011

En konferensdag


Dagen började med en lång promenad längs havet. Vi gick så långt ögat nådde, till en liten bäck som blir en naturlig gräns. Högvatten gör att det är lite jobbigt att gå då fötterna grävs ner en bit i den blöta sanden. Tar det som ett träningspass. Sen blir det morrgondopp i de höga vågorna; underbart. Upp och dusha och sedan till de digra lunchborden. Jag prioriterar papaya, melon, kaffe samt hela den brittiska varianten av breakfast. Idag är dekanen på besök. Henne har jag ju träffat tidigare och hon gjorde samma starka intryck på mig denna gången. En storvuxen, infödd fijianska med stort krylligt kolsvart hår, svarta ögon och dessutom snyggt klädd. En ledare med tydlighet och handlingskraft. Hon är förankrad i verkligheten utanför universitetet men hon har också en gedigen universitetetsbakgrund. Hennes budskap till medarbetarna är mycket tydligt: granska ditt arbete, det är olikheter som är drivkraften i akademin, jobba i team, diskutera öppet; det som ska sägas nu på retreaten, de som talar senare är fega. Kurser och program måste ständigt ses över. Är våra kurser relevanta? Tänk på att det inte finns några egna kurser, allt tillhör USP. Säkerställ progressionen, det ska inte vara några upprepningar. Keep it clear and simple!
Hon var också mycket tydlig med att de som ännu inte doktorerat bör göra det snarast, annars blir kanske deras kontrakt förlängt, don’t procastrinate; get it done!. Vid det följande morningteet frågade jag henne om kontrakten. Det är så att alla anställda på USP är anställda på som längst treårskontrakt. Alla förnyas inte.
Hon avslutade sitt besök hos oss med orden: “We are here and we work forward”. Resten av konferensdagen ägnades åt kursplaneringsfrågor, studerande som plagierar, ledigheter, forskning, sociala medier, lokaler, utrustning och avslutades med att alla mycket artigt tackade alla för deras delaktighet och Max klargjorde att det är gratis drinkar ikväll…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar