onsdag 1 augusti 2012

Bula

Morgonpromenad i omgivningen. Vi bor en bit utanför stan som har 175 000 invånare. Det är mest envåningshus, undantagsvis flervåningshus. Små affärscentra är utspridda på gångavstånd. Ganska få privatbilar, i princip inga cyklar, många bussar och taxibilar. Många människor går. De flesta hälsar när vi möts: Bula eller Good Morning. Ingen har långt till ett leende. Talade med Tima om detta. Jag kan ju få tanken att människor hälsar på mig bara därför att jag är annorlunda och kanske ses som en representant för den gamla överklassen; britterna. Hon svarar att så kan det vara till en del men hon upplever att det fungerar precis som jag säger; hon agerar och bemöts på samma sätt. Det är bra att kunna prata med Tima om dessa företeelser; jag tror hon uppskattar att få pröva och reflektera över hur hennes folk och land uppfattas av en gäst.
Lyckade stanna på gymmet 30 minuter; nytt personligt rekord, helt tack vare Gunilla som sporrade mig. Bra redskap, inte så många avancerade maskiner; helt i Fijistil. Det är bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar