söndag 5 augusti 2012

Räddad av min iPhone


Morgonsimning i campuspoolen. Ensamma förutom en anställd som sopade runt poolen med en kokospalmborste. Hon funderade på och frågade oss var vi kommer ifrån; hon kunde inte med stöd av vårt språk avgöra det. Vi ser ju ut som amerikaner, australier eller nyzealändare. Hon berättade att hon varit i Nord- och Sydamerika men aldrig i Europa. Många av de anställda på Campus har varit utomlands; alla akademikerna för att skaffa sig en utbildning. I princip all forskning bedrivs utomlands. Det finns bra ekonomiskt stöd för detta.
Dagen ägnas mestadels åt förberedelse för kvällens undervisning. Kopiering av avsnitt i böcker sköts av antingen enhetens sekreterare, Josephine, eller av Amesh, en man i min ålder som har detta som huvudsaklig uppgift. För att ta del av hans tjänster får man fylla i en liten rosa blankett och gå bort till hans kontor på Lärarutbildningen och be lite artigt om hans tjänster. Materialet kan hämtas dagen efter. Det är intressant.
Idag är undervisningen mellan kl 17 och 19, eller som vi säger här 5-7pm. Jag går igenom kursplanen och delar ut det jag fått kopierat. Det handlar om gruppvägledningsfärdigheter ur Corey och vägledningsteorier ur Dahir&Stone och ur Amundson. Jag har även skrivit ut det foto som jag tog av gruppen i tisdags. Jag presenterade även de böcker som jag har med i kursen. Kurslitteratur köps i Campus Bookshop. Ingen köper på nätet som vi gör i Sverige. Fraktkostnaderna är höga vilket innebär att priset på kurslitteratur är högt. Bookshopen lånar ut böcker; ett billigare alternativ. Det är bra.
Idag ska vi öva gruppvägledarfärdigheter. Studenterna har fått som uppgift att förbereda en kort session enligt WATCH-modellen. Jag delar in dem i två grupper, sitter kvar i en av grupperna, ger instruktioner och ingenting händer. Ingen vill börja och min första tanke är att jag varit så otydlig att ingen har tagit uppgiften på allvar. Kallsvettning i någon sekund innan de kommer igång. Femton minuter övning och feedbackrunda. Jag inser att de är väldigt väl förberedda men tryggheten i gruppen har inte infunnit sig ännu. Det blir bra diskussioner; de är vana vid att dela med sig av sina erfarenheter. Jag går mellan grupperna och lyssnar och behöver bara avbryta vid några få tillfällen. Det handlar då om att en gruppdeltagare istället för att tala om sin egen situation blir lite allmän och börjar undervisa de andra, utan att gruppledaren ingriper. Detta beteende som jag fann hos två av studenterna dyker ibland upp även i grupperna hemma i Sverige. Detta är något jag måste vara vaksam på här. När jag avslutat dagens undervisning, vid ca. 8:35pm och ska stänga lokalen och gå upp en trappa till mitt rum så bryts strömmen. Allt blir kolmörkt, enbart några svaga lampor längs gångvägarna utanför lyser upp den svarta natten. Tur att jag har telefonen med och med hjälp av skenet från den lyckas jag hitta ut och hem till MQ5.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar