onsdag 26 september 2012

En snorkel i poolen


Jag upphör inte att förvånas. Jag slutar inte heller att uppmärksamma saker; det är som att jag ser mer och mer bara jag stannar upp och tittar.
I morse när jag simmat några längder kom en man i min ålder till poolen. Klädde om till badbyxor, duschade inte utan tog på cyklop och snorkel och klättrade ned i poolen. Han började simma – under vattenytan – längd efter längd. Jag tänker: vad ser han? Vitmålad betong. Han måste ha bilder i sitt huvud, eller…? Jag vill uppleva himlen, solens färgande effekt, fåglarnas ljud, vindens brus i träd och buskar. Vi är så olika och det är förstås bra!
Sitter med mina studerandes första skrivuppgift: Assessment 1 som handlar om hur studerande på gymnasie- och högskolenivå upplevt den karriärvägledning de varit med om inom skolsystemet. De studerande ska göra intervjuer och de ska analysera och i det senare använda sig av bland annat karriärteorier. Min fråga till Tima blev: Hur ska “marking” gå till; hur ska de bedömas? Svaret var mycket intressant.
Jag ska utgå från min rättningsmall där olika aspekter av svaret har viktats. Exempelvis “abstract (5), Introduction(15), Body of Paper (30), References (10)” o.sv. Detta är maxpoängen. Jag jämför de studerandes poäng och kommer fram till en procentandel av maxpoängen. Denna siffra genererar i sin tur ett betyg på skalan A+ till E (åtta steg). Detta delbetyg har en viss procentandel av kursbetyget. I min kurs har vi fem delar och kursbetyget blir en sammanräkning av de fem delbetygen. Men inte nog med det.
Studerande som lämnat in för sent får vidkännas ett poängavdrag (som jag själv får besluta om). I det här avsnittet får de 5 % poängavdrag för varje dag efter sista inlämningsdag de lämnat in. De som lämnat in efter det datum jag angett som stängningsdatum får göra om uppgiften. Och inte nog med det.
Vi har Turnitin; ett system likt Urkund, som visar i vilken omfattning den studerande kopierat material från Internet. 20 % är OK; därutöver blir uppgiften underkänd. Jag hade en studerande som hade kopierat 52 %. Funderar på hur man kan vara så korkad att göra något sådant när man vet att det finns ett system som säkert avslöjar en och att detta faktiskt är magisternivå och den studerande borde varit varse konsekvenserna sedan tidigare.
Så efter mycket räknande så kom jag till slut fram till slutresultatet på den här inlämningsuppgifen: 11 godkända (med godkänt betyg) och tre underkända. En hade kopierat för mycket, en hade inte lämnat in före stängning och en hade använt en egenpåhittad metod för att få fram sin empiri. Det hade varit kreativt om den studerande hade kunnat besvara uppgiften, men tyvärr inte…
Det här sättet att bedöma de studerandes prestationer har en del fördelar. Det är ett öppet system som av de studerande upplevs som rättvist. Det är tydligt och relativt rättssäkert. Det finns ju alltid en viss del subjektivitet när vi talar om bedömningar; det finns det givetvis här också. Men delar av det här tar jag med mig hem.
Little red rooster, heter visst Stoneslåten – måste kolla upp den senare!
Mina vakna stunder (på natten) och för all del även en del annan tid ägnas just nu att titta på Game of Thrones. Ett sätt att fly den här världen och sätta sig in i en annan verklighet. Hur smart är det att fly från detta här som är så intressant…? Allt intressant blir som till en vardag och kraven eller önskan på variation och stimulans finns alltid där. Det är ju fler än jag som flytt från Paradiset…
Nåväl: Jag gillar historiska serier och speciellt brittiska. Och denna är enligt mitt tycke mycket välgjord. Synd att avsnitten av serien snart är slut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar